A plane linking our destinies

Source: A plane linking our destinies Advertisements Continue reading A plane linking our destinies

Advertisements

What a day

Very sad, I’m in bad mood. It’s about my IELTS test, how can I pass Speaking test? I found difficulty in thinking good way to answer immediately the questions :(. Actually, I am not good in communication in mother tongue so how I can do well in English speaking. I tried my best to beat W,R,L test but S really make me confused. Hic hic … Continue reading What a day

Advertisements

Bonjour!

Hi everyone, Chào các bạn đọc (hy vọng là có người đọc :D), hôm nay mở blog với mục đích hơi bị đặc biệt.. bí mật. Mình sẽ xem blog như facebook, viết cảm nghĩ, viết nhật ký, up hình bình luận (nói như vậy nhưng thực hiện được hay không thì cần phải cố gắng lắm). Tóm lại thì hôm nay chủ nhật, mở … Continue reading Bonjour!

Advertisements